ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργάνωση τμήματος
digital marketing επιχειρήσεων.

 
divider

divider

εκπαίδευση
ΣΤΕΛΕΧΩΝ


Εκπαίδευση στελεχών & συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης καλύπτουν θέματα για την πλήρη οργάνωση του τμήματος Digital Marketing μιας επιχείρησης. Αναλύονται τεχνικά θέματα προώθησης καθώς και εμπορική διαχείριση και πολιτικές. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης γίνεται παρουσίαση πραγματικών παραδειγμάτων (case studies).

education

Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται οι παρακάτω ενότητες:

Οργάνωση τμήματος Digital Marketing
Τεχνικές SEO (Search Engine Optimization)*
Τεχνικές SEM (Search Engine Marketing)*
Κοστολόγηση υπηρεσιών
Λογισμικά και εργαλεία (tools)
Διαχείριση ερωτημάτων και αντιρρήσεων
Διαχείριση επικοινωνίας και αναφορές

*Οι τεχνικές SEO & SEM αποτελούν μεγάλες ενότητες για αυτό απαιτείται καταρτησμένο προσωπικό με βασικές γνώσεις σχεδίασης ιστοσελίδων.

divider