ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
SOCIAL
MEDIA

Μελέτη και υλοποίηση
προσαρμοσμένου σχεδίου δράσης.

 
divider

divider

Social Media Marketing


Προώθηση επιχειρήσεων στα κοινωνικά δίκτυα (social media)

Τί είναι αυτό το SMM..;

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ιστοσελίδες όπου οι χρήστες επικοινωνούν, μοιράζονται περιεχόμενο και ανταλλάσουν ιδέες για κοινά ενδιαφέροντα. Το SMM (Social Media Marketing) είναι η στρατηγική προσέγγισης του κατάλληλου κοινού με σκοπό την προώθηση κάποιας επιχείρησης ή προϊόντος καθώς και αύξηση της φήμης και αναγνωρισιμότητας.

seo dimitriou
Αυτός είμαι εγώ

Γιατί SMM;

Λόγο της ιδιότητας των κοινωνικών δικτύων η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να τα αξιοποιήσει. Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να έχει διάφορους σκοπούς όπως την προώθηση, την ανατροφοδότηση (feedback) της επιχείρησης ή/και των προϊόντων της, την υποστήριξη πελατών και πωλήσεων μέσα από αυτό το κανάλι επικοινωνίας, ακόμα και τις άμεσες πωλήσεις που μπορούν να γίνουν από ηλεκτρονικό κατάστημα που σχεδιάζεται μέσα στην πλατφόρμα κάποιων δικτύων (όπως στο facebook) Ο κατάλληλος χειρισμός τους από μέρους της επιχείρησης μπορεί να ευνοήσει την επιχείρηση σε πολλά επίπεδα, ενώ ένας λάθος χειρισμός ή κάποια αμέλεια μπορεί να την βλάψει.


Πώς;

Ανάλογα την επιχείρηση, σχεδιάζεται και υλοποιείται συγκεκριμένη στρατηγική. Η διαφορετικότητα στο κοινό στόχευσης της κάθε επιχείρησης απαιτεί και διαφορετικό χειρισμό, τόσο στην σχεδίαση όσο και στις προωθητικές ενέργειες.

Πόσο κάνει;

Το κόστος της στρατηγικής στα κοινωνικά δίκτυα εξαρτάται από τους στόχους που έχει η κάθε επιχείρηση καθώς και από την αγορά που απευθύνετε.

divider